Recyklace

Recyklační linka na stavební odpady

Přijímané odpady

  • 17 01 01 Beton
  • 17 01 02 Cihly
  • 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
  • 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedení pod číslem 17 01 06
  • 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03
  • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
  • 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
  • 17 05 08 Šterk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
  • 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
  • 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Zašlete nám poptávku haly

Kontaktní formulář